2106090972 Χειμάρρας 6, Μαρούσι info@altheacs.gr
hero image

 


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ


 

 

Στην ALTHEA η ποιότητα, η πρωτοπορία, και η σχέση εμπιστοσύνης με το εργατικό δυναμικό μας είναι οι αξίες οι οποίες μας καθοδηγούν. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσληψη και την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και στη σωστή κατανομή του εργατικού δυναμικού ταιριάζοντας τις ανάγκες του κάθε πελάτη με τις ικανότητες των εργαζομένων μας.

Για την εκτέλεση του κάθε έργου που αναλαμβάνει η ΑΛΘΑΙΑ θα προσαρμόσει στο γενικότερο οργανόγραμμα της την οργανωτική δομή του επιμέρους έργου. Αρχικά, πραγματοποιείται μια επίσκεψη του υπεύθυνου διαχείρισης στο χώρο, ώστε να διαπιστώσει τις ανάγκες που υπάρχουν, τις ώρες εργασίας που χρειάζονται καθώς και τον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρειαστούν. Με αυτά τα δεδομένα, και πάντα σε συνάρτηση με τα ζητούμενα που έχει κάθε πελάτης, διαμορφώνουμε μια αναλυτική προσφορά για τις υπηρεσίες μας, η οποία αποστέλλεται προς έγκριση στον πελάτη.

Έπειτα από την ανάληψη του έργου καθορίζεται η ομάδα των επαγγελματιών που θα το αναλάβουν και οι επί μέρους λεπτομέρειες. Η εταιρεία μας διαμορφώνει σε κάθε περίπτωση ένα πλαίσιο συνεργασίας και αλληλεπίδρασης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του εκάστοτε πελάτη και για την εύρυθμη λειτουργία του έργου.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες καθαρισμού που προσφέρουμε.

 

 

Αlthea Καθαρισμοί Επαγγελματικών Χώρων - Κτιρίων - Οικιών | Μαρούσι - Βόρεια Προάστια - Αττική