2106090972 Χειμάρρας 6, Μαρούσι info@altheacs.gr
hero image

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ


Το πελατολόγιό μας, όσον αφορά στους επαγγελματικούς χώρους, ξεκίνησε να στήνεται από μικρές επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα και γραφεία, που μας προσέφεραν την δυνατότητα να οργανώσουμε το πρόγραμμα και τη δομή του καθαρισμού με λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. 

Ακολούθως, προστέθηκαν επιχειρήσεις μεγαλύτερης δυναμικότητας, εταιρείες, αθλητικά κέντρα και χώροι υγείας. Σταδιακά η διεύρυνση του είδους αλλά και του μεγέθους των έργων που αναλαμβάνουμε, εταιρικά ή σε σταθερή συνεργασία με μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ακινήτων μας προσφέρει χρήσιμη εμπειρία, καθιστώντας την ομάδα της ALTHEA προσαρμόσιμη κι αποδοτική σε οποιοδήποτε μορφής έργο παρουσιαστεί.